Vliegensvlug voorbij
Terug

Vliegensvlug voorbij

Begin 2022 startte Reinier Enschedé als stagiair onderwijskundig ontwerper bij Bespeak. In deze blog vertelt hij over zijn stage-opdracht en wat hij heeft geleerd bij Bespeak.

Stageopdracht: kappersopleiding evalueren

Stageopdracht: kappersopleiding evalueren

Bij Bespeak had ik de opdracht om de kappersopleiding Hair Level te evalueren en verbeterpunten te formuleren. Hair Level is een opleiding voor mbo-studenten en wordt door het hele land gebruikt. Binnen de opleiding had ik al ervaring met evalueren, waardoor ik al snel een beeld had van wat ik wilde gaan doen. Een evaluatie bestaat uit het opstellen van criteria, het scoren van die criteria en op basis daarvan een adviesrapport schrijven. Ik had een mooie planning gemaakt en persoonlijke leerdoelen geformuleerd en ging aan de slag.

De eerste paar weken merkte ik al dat ik moest bijsturen. Zoals ik vaker in mijn stage ging ontdekken: de praktijk loopt anders dan de planning. Op voorhand dacht ik, zoals geleerd op de opleiding, dat ik vanuit de theorie criteria kon opstellen en dat ik dan zelf Hair Level kon doorlopen en scoren. Echter, toen ik daarmee bezig was, merkte ik dat de criteria niet aansloten op het product en ook niet op de wensen die ik had meegekregen van Bespeak en Visavi. Bijsturen dus!

Ik maakte een nieuw plan. Uit gesprekken met Bespeak en Visavi kwam naar voren dat ik meer focus op gebruikers, specifiek docenten, moest gaan leggen. Ik ging interviews houden met ontwerpers om vervolgens daaruit criteria op te stellen. Zo wist ik dat de criteria passen bij Hair Level en de wensen van de organisatie. Vervolgens kwam de vraag hoe er antwoord moest worden gegeven op de criteria. Laat ik respondenten een meerkeuzemogelijkheid kiezen, een cijfer geven, of geef ik ze een open antwoordmogelijkheid? Uiteindelijk was de beslissing gevallen: ik zou docenten gaan interviewen om meer inzicht te krijgen in hoe zij hun werk uitvoeren en hoe Hair Level daarin past.

Verbeterpunten beschrijven

Verbeterpunten beschrijven

De tijd vloog voorbij: april was ten einde in een flits en de maand mei voelde als kort weekje. De deadline (halverwege juni) kwam daardoor snel dichterbij. Ik had een aantal docenten kunnen spreken en wist wat de verbeterpunten van Hair Level waren. Met nog een handjevol stagedagen te gaan, ging het laatste onderdeel van de evaluatie van start. Ik ging verbeterpunten beschrijven op basis van de interviews en onderbouwen met literatuur.

Het verbaasde mij hoe verschillend scholen hun onderwijs hebben ingericht en hoe groot daardoor de wensen van docenten zijn. De ene school biedt onderwijs op maat aan, waardoor studenten snel of juist langzaam de opleiding kunnen doorlopen. De andere school heeft veel grote klassen en doorloopt de lesstof op een gezet tempo. Daarnaast werd het weer erg duidelijk dat studenten nooit gelijk zijn. Ze mogen dan wel allemaal dezelfde opleiding op hetzelfde niveau volgen, maar toch zijn er grote verschillen in de motivatie, hoe ze zich gedragen en wat ze kunnen. Zo hebben anderstalige studenten meer tijd nodig dan studenten met Nederlands als moedertaal. Dat leidt ertoe dat instructies langer duren en soms erg ingewikkeld zijn. Al deze verschillen leiden tot verschillende wensen.

De verschillen in scholen en studenten maken het extra uitdagend om een passend product te maken. Ik ben daarom nog meer onder de indruk geraakt van het werk dat hier bij Bespeak wordt geleverd. Een product maken voor zo’n divers publiek gaat, net zoals ik ervaren heb in mijn stage, met de nodige bijsturing. En de tijd… die gaat vliegensvlug voorbij.